X
TR EN
Op.Dr. Dinçer Sümer --------    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op.Dr. Dinçer Sümer -------- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Genetik anomali şüphesinde güvenilir test: Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)

Anne karnındaki bebeğin sağlık durumunu anlayabilmek, gebelik sürecindeki en önemli noktadır. Son yıllarda uygulanmaya başlanan Non-invaziv prenatal test (NIPT), anneden alınan kan örneğinde, bebeğe ait hücre parçacıklarını tespit edip inceleyerek bebeğin genetik yapısını ortaya koyan güvenilir bir genetik tarama testidir.
NIPT, Down sendromu gibi en sık görülen genetik problemler başta olmak üzere daha nadir görülen diğer kromozomal anomalilerin taranması için güvenle kullanılmaktadır. DNA incelemesine dayanan bu test yüksek doğrulukla genetik problem varlığı tespit etmekte ve güvenilir sonuç vermektedir. Negatif test sonucu, bebeğin % 98-99 oranında Down sendromu olmadığını göstermekle beraber, pozitif test sonucu da %99 oranında anormal genetik yapısı olduğunu göstermektedir.
Gebeliğin 10. haftasından itibaren herhangi bir gebelik haftasında, annenin kolundan alınan 10ml’lik kan ile yapılan testte; anne rahmine veya gelişmekte olan bebeğe herhangi bir müdahale olmadığından, bebeğe bir zarar olmamakta, gebeliğin kaybı veya enfeksiyon gibi riskler taşımamaktadır.
NIPT tüm hamilelerde uygulanabilmekte fakat özellikle, annenin 35 ve üzeri yaşta olduğu gebeliklerde, önceki gebeliklerde kromozom bozukluğu öyküsü olanlarda, bebekte artmış anomali şüphesi varlığında, önceki tarama sonuçlarında risk çıkan durumlarda veya tekrarlayan düşük öyküsü gibi artmış riski bulunan gebeliklerde önerilmektedir. Tüp bebek ile elde edilmiş gebeliklerde ve ikiz gebeliklerde de güvenle uygulanabilmesi, önemli bir avantaj oluşturmaktadır.