TR EN
Op.Dr. Dinçer Sümer --------    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op.Dr. Dinçer Sümer -------- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Polihidramnios yüksek riski işaret etmektedir

Polihidramnios anne karnındaki bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısının normalden fazla olmasıdurumudur.  Bütün gebeliklerin yaklaşık %1-2’sinde izlenen polihidramnios, ultrasonografi ile amnion sıvısının tek kadranda 8 cm’nin veya dört kadranda toplamda 24 cm’nin üzerinde ölçülmesi ile belirlenmektedir.

Polihidramnios tespit edildiği durumlarda bebeğin ve annenin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve altta yatan sebebin araştırılması önemlidir. Hastaların yaklaşık %50-60’ıidiopatiktir ve sıvının fazlalığını açıklayacak herhangi bir neden belirlenememektedir. Annedeki şeker hastalığı, bebekteki genetik veya yapısal anomaliler, enfeksiyonlar veya sindirim sistemi ve yutma problemleri ile ilgili problemlerpolihidramnios oluşumuna yol açabilecek sebeplerin başında gelmektedir.

Anne ve bebek açısından yüksek riskli bir durum olan polihidraminos vakalarında, gebeliğin seyri altta yatan sebebe ve suyun miktarına göre değişmektedir. Dikkatli ve yakın takip edilmesi gereken bu gebeliklerde, fazla suyun neden olduğu rahimdeki gerilmelere bağlı olarak amnion sıvısının erken gelmesi, erken doğum, plasental ayrılma, yenidoğanyoğun bakım ihtiyacı, bebeğin anne karnında ölümü gibi problemlerin görülme sıklığı artmaktadır. Bebeğin duruş pozisyonuna göre sezeryan doğum gerekebilmekte ve doğum sonrası rahmin kasılamaması sonucu şiddetli kanama gelişebilmektedir.