TR EN
Osman Karakebeli

Osman Karakebeli

ÜÇ DEĞERLİ UNSUR

Türkiye'de seçim döneminin bitmesiyle oluşan yeni bir dönem toplumumuzda bazıları için gerginlik ve tedirginlik sebebi olurken toplumumuzda bir diğer insanlar için de mutluluk sebebi oldu. Bu cümlenin içeriğine dikkat ederseniz toplum içinde ayrım, dışlama ve ötekileştirme yapmadan bütün farklılıklarımıza rağmen birlik ve bütünlüğün varlığını hissedebilirsiniz. Aile, akraba, komşu ve her türlü arkadaş ortamında siyasi ve ideolojik farklılıklarla birlikte başka türlü de farklı düşünce ve inanışlara sahip insanlar ile samimiyet, paylaşım, hatıra, karşılıklı hak ve hukuk ile birçok türden bağımızın varlığını inkâr edemeyiz. Toplumda farklılıklarımıza rağmen aynı yurdun, aynı toplumun, aynı inancın, aynı sınırların, aynı dil ve kültürün mensubu olmamız da ortak bir değer olup birlik ve beraberlik sembolü olduğunu birçoğumuz kabul ediyordur umarım.
Dünyada birçok topluluğun değerleri ve kutsallıkları söz konusu iken bizim toplumumuz ve birçok topluluk için en kutsal unsur ve değerlerin dini içerikli olduğunu kabul ederiz. Bir gerçeklik daha inkâr edilemez ki toplumumuzda büyük bir çoğunluk için dini değerler en ön plandaki kutsallık unsuru iken milli ve kültürel değerler de toplumumuzdaki büyük bir çoğunluk için inkâr edilmeyen değerlerden dir. Toplumumuzda ve birçok topluluk da var olan değerlerden birisi de insani ve vicdani değerlerle birlikte hak, hukuk, adalet önemli bir unsur iken etik, ahlak ve erdemler de bir diğer önemli değerler olarak kabul edilebilir. Başlıkta bahsettiğim üç değerli unsur dan kastetmek istediğimi manevi, milli ve insani değerler olarak algılayabilenler olabilir ki aslında bu durum toplumsal açıdan güzel bir tespit olup toplum içinde birleştirici unsurlar olarak savunulup, korunup yaşatıldığı zaman bazı toplumsal sorunların çözümü olabileceğini de düşünebiliriz. Bu üç kutuplu değerlerimizi inkâr etmeden bu yazıda asıl ön plana çıkarmak istediğim Vatan, Millet ve Devlet unsurlarıdır ki bazı çevrelerimiz bu konuda siyasi ve ideolojik bir bakışla siyasi bir edebiyat yaptığımı da düşünebilir.
Akıl ve mantığa değer veren birisi olarak bu üç değerli unsurun anlamını ve mantığını düşündüğümüzde İnsan, toplum, halk ve millet unsurlarını merkezi bir konuma alarak Vatan ve Devlet unsurlarını da bu unsurların varlığı, faydası veya iyiliği için olması gereken unsurlar olduğu sonucuna varabiliriz. Bu konuda bir örnek verebiliriz ki Vatan olgusunu var olmak, ihtiyacımızı gidermek için bir arazi olarak görüp Millet, Halk veya toplumu da bir aile olarak düşünüp Devletin de bu aile için bir ev olduğunu düşünmek de akılda kalıcı bir örnek değil mi? Burada da halk, toplum veya millet unsurlarının birincil, öncelikli ve merkezi bir unsur olup Vatan ve Devlet unsurlarının da bu unsurlar için olması gerektiğini bir doğruluk olarak düşünebiliriz.
Bu hafta bu konuyu seçmenin sebebi sosyoekonomik açıdan çok zor günler yaşarken siyasi ve ideolojik gruplaşmalar, çatışmalar, tahrikler, kışkırtmalar ve gerginliklerle bütün bir halkın olumsuz etkilenmesine karşı hepimizle ilgili olan değerlerde ve ortak yönlerde yoğunlaşmanın faydalı olabileceğini düşünmektir. Hangi siyasi ve ideolojik olgulara değer verip, savunup ve yaşatmaya çalışırken ortak değerlerimizin de korunup yaşatılmasının da hepimizin iyiliği ve faydası için olması gereken bir husus olduğunu ön plana çıkarmak isterim. Aslında bu haftanın konusu toplum ve yönetimde uyum konusu iken değerli unsurlarımız arasında önem teşkil eden bir dönemde olduğumuz için bu konuyu tercih ettim. Maksat ise iyiliğimiz ve ortak faydamız diyebilirim.